Waassila Keynäs 70 vuotta

Linkki aineistoon

Lisätiedot

s. 27