Venäjä polttaa rajametsiään

Linkki aineistoon

Lisätiedot

s. 410