Sukunimien antamista tsaarinarmeijassa

Lisätiedot

s. 32