Samatajevin suku oli perustamassa ja asuttamassa seitsemää vienalaiskylää