Oliko Paatenekin ehdolla kommuunin pääkaupungiksi?