Neuvostotasavallat erimielisyyden syynä radiokongressissa

Lisätiedot

s. 105