Neuvostoliittolaisten käsitys suomalaisista tuotteista

Lisätiedot

s. 102-103