Neuvosto-Karjalan sisävesiliikenne laajenee

Lisätiedot

s. 94