Neuvosto-Karjalan maanomistuslaki uudistetaan

Lisätiedot

s. 150