Muistoissani Jyvöälahti

Linkki aineistoon

Lisätiedot

s. 200-201