Martiska oli porovaras, Marinan loitsut paransivat