Malviaisen pieni kylä sijaitse nimikkojärvensä niemekkeellä