Lut. kirkon rakennustyöt edistyvät ripeästi Uhtualla

Linkki aineistoon

Lisätiedot

s. 22