Kielikysymys oli keskeisesti esillä Karhumäen karjalaiskerähmössä