Karjalankielen tutkimusta ja kielennäytteitä

Lisätiedot

s. 70-71