Itäkarjalaisten kiertokauppaa koskevan muistitietouden keräystyö

Lisätiedot

s. 80