Inkerin suomalaisen väestön siirto Suomeen

Lisätiedot

s. 116-118, 145