Hajapiirtoja yli 40 vuoden taipaleelta Karjalan Sivistysseuran aktiivijäsenenä