Bjarmien mailla : Pinegajoen kyliä tutkimassa. Arvosteltu teos: Bjarmien mailla : Pinegajoen kyliä tutkimassa