Anisja Kirillovna Terentjeva

Lisätiedot

Anisja Kirillovna Terentjeva tuntemattomassa asutuksessa 1966