Puavilaisen talo

Merkinnät kuvassa

Puavilaisen talo, Puakomienvaara