Pertti Virtaranta ja Ortjo Stepanov Hökkälässä

Merkinnät kuvassa

PV ja Ortjo Hökkälässä