Jyskyjärven kauppa

Merkinnät kuvassa

Vienaa 1970 Jyskyjärvi, kauppa