Jylhä maisema Uhtualla

Merkinnät kuvassa

Sotamuseo