Itäkarjalaisia oppilaita

Merkinnät kuvassa

Sota-ajan 1941-44:n itäkarjalaisia oppilaita Kuvan lähetti Mikko Ruppiev