Mikko Karpov

Merkinnät kuvassa

Mikko Karpov - isän veli Suopohjasta M. G. Karpov 25/7 1926