Bomba liputettuna rajakarjalaisessa heimojuhlassa

Merkinnät kuvassa

Bomba liputettuna 1983:n rajakarjalaisessa heimojuhlassa 2/3 osakokoon 70%