Kyminlinnan naisopettajia

Merkinnät kuvassa

Nimet KH:ssa lattialla ist. Toini Tuomela ja Nasti Gertzin-Prokkonen. Takana vas. Maria Larinen