Kyminlinnan lasten päiväkerho

Merkinnät kuvassa

Kyminlinnassa 1925 Lasten päiväkerho vas. hoitajan sylissä Jussi Jalagin edessä oik. Katri Jalagin (Kinnunen)