Naisia Uhtuan kalmismaalla

Merkinnät kuvassa

Luoto Uhtualla kesä 1917