Bensatäydennystä Pitkärannassa

Merkinnät kuvassa

Bensatäydennystä Pitkärannassa 25.3.1990