Santalanjärven kalamiehet

Merkinnät kuvassa

250 Santalanjärvellä 1942/VII