Nestetauko

Merkinnät kuvassa

Känälahden järvi 30.8.41