Sukututkimuskursseja 2019

Karjalan Sivistysseura järjestää Helsingissä kaksi sukututkimuskurssia vuonna 2019: Ensimmäinen kurssi, Johdatus vienankarjalaiseen sukututkimukseen,… [...]

Sukututkimuskursseja 2019 Sukututkimuskursseja 2019

Muistitietokeruu karjalaisuudesta 2000-luvulla

NYT ON AIKA MUISTELLA Muistitietokeruu 1.12.2018–30.6.2019 Mikä on karjalaisten omakuva 2000-luvulla? Ovatko karjalaiset yhä yhteisöllisiä? Millaista… [...]

Muistitietokeruu karjalaisuudesta 2000-luvulla Muistitietokeruu karjalaisuudesta 2000-luvulla

Kohdeavustukset haettavissa tammikuun 2019 ajan

Karjalan Sivistysseuran kohdeavustukset seuran toimintasuunnitelmassa määritellyille toiminnan keskeisille alueille, jotka ovat kieli ja kulttuuri, historia… [...]

Kohdeavustukset haettavissa tammikuun 2019 ajan Kohdeavustukset haettavissa tammikuun 2019 ajan

Karjalan Sivistysseuru ry

Karjalan Sivistysseuran toimindas tarkoituksennu on yhtistiä mollemban valdivon karjalazet huolehtimah omas kieles da kul’tuuras, toizin sanoin, omas identitietas. Tärgienny on sežo yhtesruado kui Seuran ozanottajien, mugai muijien toimijoin kel karjalan kielen da kul’tuuran hyväkse.

Yhtistyksen arvopohju nojevuu lujah päivännouzupuolen- da rajakarjalazien identitiettah, karjalas-kalevalazeh kul’tuuruperindöh da leviembäh suomelas-ugrilažuoh. Kielen da kul’tuuran kehittämine da säilyttämine on yhtistyksen toimindas piäpaikal. Histourii on opastannuh karjalazet pidämäh arvos kollektiivižuttu, suvaiččevažuttu sego rahvasjoukkoloin da uskondoloin välisty vuorovaikutustu.

Yhtistyksen arvot ollah tiijonando, oigevus omah kieleh da kul’tuurah, kollektiivižus, suvaiččevažus, sego eri rahvasjoukkoloin da uskondoloin vuorovaikutus, kudamii kannustetah da kehitetäh yhtistyksen toimindan avul.