Uhanalaisen karjalan kielen voimaannuttaminen on mahdollista

Professori Anneli Sarhimaan teos Vaietut ja vaiennetut. Karjalankieliset Suomessa on ensimmäinen kokonaisvaltainen esitys Suomen karjalankielisestä väestöstä.… [...]

Uhanalaisen karjalan kielen voimaannuttaminen on mahdollista Uhanalaisen karjalan kielen voimaannuttaminen on mahdollista

Vuoden 2017 opiskelija-apurahat haussa syyskuussa

Karjalan Sivistysseura myöntää vuosittain opiskelija-apurahoja itä- ja rajakarjalaista sukujuurta oleville opiskelijoille Suomessa, Karjalan tasavallassa… [...]

Vuoden 2017 opiskelija-apurahat haussa syyskuussa Vuoden 2017 opiskelija-apurahat haussa syyskuussa

Tule opastumah kiändämäh karjalakse!

Mittuine on kiändäjän ruado? Kui kiännöstiedo opastau kiändämizeh? Kui kiännösprocessu menöy? Kuspäi kiändäi suau tieduo, konzu vastah tulou… [...]

Tule opastumah kiändämäh karjalakse! Tule opastumah kiändämäh karjalakse!

Karjalan Sivistysseuru ry

Karjalan Sivistysseuran toimindas tarkoituksennu on yhtistiä mollemban valdivon karjalazet huolehtimah omas kieles da kul’tuuras, toizin sanoin, omas identitietas. Tärgienny on sežo yhtesruado kui Seuran ozanottajien, mugai muijien toimijoin kel karjalan kielen da kul’tuuran hyväkse.

Yhtistyksen arvopohju nojevuu lujah päivännouzupuolen- da rajakarjalazien identitiettah, karjalas-kalevalazeh kul’tuuruperindöh da leviembäh suomelas-ugrilažuoh. Kielen da kul’tuuran kehittämine da säilyttämine on yhtistyksen toimindas piäpaikal. Histourii on opastannuh karjalazet pidämäh arvos kollektiivižuttu, suvaiččevažuttu sego rahvasjoukkoloin da uskondoloin välisty vuorovaikutustu.

Yhtistyksen arvot ollah tiijonando, oigevus omah kieleh da kul’tuurah, kollektiivižus, suvaiččevažus, sego eri rahvasjoukkoloin da uskondoloin vuorovaikutus, kudamii kannustetah da kehitetäh yhtistyksen toimindan avul.