Heimopäivien 2018 ohjelma on julkaistu

Karjalan Sivistysseuran Heimopäiviä vietetään Oulussa 14.–15.4.2018. Ohjelma on nyt julkaistu ja se on luettavissa alla. Sähköinen ilmoittautuminen… [...]

Heimopäivien 2018 ohjelma on julkaistu Heimopäivien 2018 ohjelma on julkaistu

Kohdeavustukset haettavissa 1.2.-18.3.2018

Karjalan Sivistysseura myöntää kerran vuodessa kohdeavustuksia seuran toimintasuunnitelmassa määritellyille toiminnan keskeisille alueille. Haku on… [...]

Kohdeavustukset haettavissa 1.2.-18.3.2018 Kohdeavustukset haettavissa 1.2.-18.3.2018

A. V. Ervastin Suomalaiset Jäämeren rannalla on ilmestynyt

Karjalan Sivistysseura on julkaissut uusintapainoksen suomalaisen lehtimiehen ja tutkimusmatkailijan August Vilhelm Ervastin matkakertomuksesta Suomalaiset… [...]

A. V. Ervastin Suomalaiset Jäämeren rannalla on ilmestynyt A. V. Ervastin Suomalaiset Jäämeren rannalla on ilmestynyt

Karjalan Sivistysseuru ry

Karjalan Sivistysseuran toimindas tarkoituksennu on yhtistiä mollemban valdivon karjalazet huolehtimah omas kieles da kul’tuuras, toizin sanoin, omas identitietas. Tärgienny on sežo yhtesruado kui Seuran ozanottajien, mugai muijien toimijoin kel karjalan kielen da kul’tuuran hyväkse.

Yhtistyksen arvopohju nojevuu lujah päivännouzupuolen- da rajakarjalazien identitiettah, karjalas-kalevalazeh kul’tuuruperindöh da leviembäh suomelas-ugrilažuoh. Kielen da kul’tuuran kehittämine da säilyttämine on yhtistyksen toimindas piäpaikal. Histourii on opastannuh karjalazet pidämäh arvos kollektiivižuttu, suvaiččevažuttu sego rahvasjoukkoloin da uskondoloin välisty vuorovaikutustu.

Yhtistyksen arvot ollah tiijonando, oigevus omah kieleh da kul’tuurah, kollektiivižus, suvaiččevažus, sego eri rahvasjoukkoloin da uskondoloin vuorovaikutus, kudamii kannustetah da kehitetäh yhtistyksen toimindan avul.