Karjalan Heimo 9-10/2017 on ilmestynyt!

Anneli Sarhimaan ansiokas teos Vaietut ja vaiennetut. Karjalankieliset karjalaiset Suomessa on herättänyt paljon kiinnostusta tänä syksynä mm. Helsingin… [...]

Karjalan Heimo 9-10/2017 on ilmestynyt! Karjalan Heimo 9-10/2017 on ilmestynyt!

Oikeutta karjalan kielelle

Karjalan Sivistysseuran julkaisu "Oikeutta karjalan kielelle" sisältää puheenvuoroja Anneli Sarhimaan tietokirjan "Vaietut ja vaiennetut – Karjalankieliset… [...]

Oikeutta karjalan kielelle Oikeutta karjalan kielelle

Sukukansapäivät lähestyvät

Suomalais-ugrilaisten kansojen sukukansapäivää juhlitaan vuosittain lokakuun kolmantena lauantaina. Päivän juhlinta ulottuu nykyisellään huomattavasti… [...]

Sukukansapäivät lähestyvät Sukukansapäivät lähestyvät

Karjalan Sivistysseuru ry

Karjalan Sivistysseuran toimindas tarkoituksennu on yhtistiä mollemban valdivon karjalazet huolehtimah omas kieles da kul’tuuras, toizin sanoin, omas identitietas. Tärgienny on sežo yhtesruado kui Seuran ozanottajien, mugai muijien toimijoin kel karjalan kielen da kul’tuuran hyväkse.

Yhtistyksen arvopohju nojevuu lujah päivännouzupuolen- da rajakarjalazien identitiettah, karjalas-kalevalazeh kul’tuuruperindöh da leviembäh suomelas-ugrilažuoh. Kielen da kul’tuuran kehittämine da säilyttämine on yhtistyksen toimindas piäpaikal. Histourii on opastannuh karjalazet pidämäh arvos kollektiivižuttu, suvaiččevažuttu sego rahvasjoukkoloin da uskondoloin välisty vuorovaikutustu.

Yhtistyksen arvot ollah tiijonando, oigevus omah kieleh da kul’tuurah, kollektiivižus, suvaiččevažus, sego eri rahvasjoukkoloin da uskondoloin vuorovaikutus, kudamii kannustetah da kehitetäh yhtistyksen toimindan avul.